Från och med måndag 2 november har vi anpassat schemat för dansklasserna. Detta till följd av de utökade restriktionerna till följd av Covid-19 och där vi på så sätt ser till att minska antalet personer på dansskolan ytterligare.

Sedan tidigare har redan åtgärder införts såsom utökade städrutiner och minskat antal deltagare per klass. Nu anpassar vi alltså schemat ytterligare för att ha större ytor att röra oss på och minska antalet personer i lokalerna samtidigt.

Information har skickats ut via mail till alla dansare med en förteckning över vilka klasser som dansar vilka veckor. Klicka här för att se översikten.

Det innebär att flera klasser dansar varannan vecka. Anteckna noggrant när just din klass går. Det innebär också att terminen förlängs för många, men inga kurstillfällen går förlorade.