Vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens kommunikation, rekommendationer och riktlinjer. Med anledning av den rådande situationen har vi bland annat:

  • utökat städrutinerna med noggrann uppföljning
  • reducerat deltagarantalet kraftigt, fn med över 60%
  • öppnat upp mellan två salar för dubbel golvyta
  • informerar samtliga besökare om rådande riktlinjer
  • tillhandahåller både tvål och handsprit för noggrann handtvätt
  • lagt in tid mellan klasserna för säker in- & utpassering
  • uppmanar föräldrar och övriga följeslagare att vänta utanför dansskolan
  • livesänder alla dansklasser online för den som inte vill eller kan komma till dansskolan
  • med mera…